Στο ιατρείο πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις αφαίρεσης σπίλων -κύστεων-λιπωμάτων με ταυτόχρονη λήψη βιοψίας που αποστέλλεται σε ειδικό παθολογοανατόμο για επιβεβαίωση της διάγνωσης και περαιτέρω παρακολούθηση όταν απαιτείται.e-genius.gr ...intelligent web software