Πού βρισκόμαστε:

Λεωφ. Αλεξάνδρας 33
Αθήνα T.K. 11473

τηλ. 210 64 51 910
φαξ 210 64 51 911

info@33dermaclinic.com

Contact Us